Bc. Kateřina Kmentová

Bakalářská práce

Genderová analýza informačního oběžníku Hnutí Pro život Česká republika

Gender analysis of PRO-LIFE bulletin
Anotace:
Bakalářská práce „Genderová analýza oběžníku Hnutí Pro život Česká republika“ se zabývá problematikou umělých potratů. Práce pojednává o právní úpravě potratového zákona jak v České republice, tak v zahraničí a aktuálním vývoji potratovosti v českých zemích. Analyzuje Listinu základních práv a svobod, a Deklaraci práv počatého dítěte. Charakterizuje základní názorové proudy nazírání na umělé potraty …více
Abstract:
The bachelor thesis “Gender Analysis of Informative Flyer of Hnutí Pro Život Česká republika” deals with the issue of abortions. The thesis handles the legislative regulations of abortion in Czech republic and the current development of abortion rate in czech context. It analyses the Declaration of basic right and the Declaration of a conceived child. It deals also with the reproduction rights policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Genderová studia