Jana HRABĚTOVÁ

Bakalářská práce

Migrace a vietnamská komunita v Ústeckém kraji

Migration and Vietnamese community in Ústí Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem imigrace Vietnamců na území České republiky a podrobněji se zaměřuje na vietnamskou komunitu v Ústeckém kraji. V první, teoretické části práce, jsou objasněny pojmy, které jsou v textu dále požívány. Je zde také stručně charakterizován Ústecký kraj, tedy kraj, ve kterém tvoří Vietnamci dlouhodobě jednu z nejpočetnějších skupin cizinců. Následně je zmapována historie …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the development of Vietnamese immigration at the territory of the Czech Republic. It focuses on the Vietnamese community in Ústí Region in detail. The conceptions which appear in the text are explained in the first theoretical part. There is also brief characteristic of Ústí Region where Vietnamese people are the most numerous group of foreigners for a long time. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRABĚTOVÁ, Jana. Migrace a vietnamská komunita v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj