Bc. Lidmila Šobová

Diplomová práce

Rizika recidivy podmínečně propuštěných osob z výkonu trestu. (Možnosti jejich eliminace pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby v regionu Znojemska)

The risk of delinquency of conditional released people and their elimination possibilities by means of probation and prison staff in the region of Znojmo
Anotace:
Anotace Název práce : Rizika recidivy podmínečně propuštěných osob z výkonu trestu. (možnosti jejich eliminace pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby.v regionu Znojemska) Autorka : Bc. Lidmila Šobová Vedoucí práce: PhDr. Pavel Horák, Ph.D. Počet slov : 20.712 Poznávacím cílem magisterské diplomové práce je hledat odpověď na otázku: „zda si pracovníci Vězeňské služby a Probační a mediační …více
Abstract:
Annotation Title: The risk of delinquency of conditional released people and their elimination possibilities by means of probation and prison staff in the region of Znojmo. Author : Bc.Lidmila Šobová Supervisor: PhDr. Pavel Horák, Ph.D. Word count: 20.712 The cognitive term of master thesis was finding answer to the question: „Do think prison and probation staff in Znojmo, which are processing documents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Rídlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií