Bc. Veronika Bártová

Diplomová práce

Úloha a postavení Probační a mediační služby v řízení před soudem

The Role and Position of the Probation and Mediation Service in Court Proceedings
Anotace:
Tématem diplomové práce je Úloha a postavení Probační a mediační služby v řízení před soudem. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je popsán historický vznik Probační a mediační služby, samotná úloha a postavení Probační a mediační služby a její postavení v rámci soudního řízení a vykonávacího řízení. V části praktické je popsána práce probačního úředníka při …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the role and position of the Probation and Mediation Service in court proceedings. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the historical origin of the Probation and Mediation Service, the very role and position of the Probation and Mediation Service and its position in court proceedings and enforcement proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní