Mgr. Kristýna Brožková, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium molekulárně-biologických markerů a jejich funkčních vztahů u nádoru prsu

Study of molecular-biological markers and their functional relationship in brest tumors
Abstract:
Rakovina prsu je druhou nejčastěji diagnostikovanou malignitou na celém světě, je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Včasná diagnóza a rychlé nasazení cílené terapie jsou klíčovými faktory úspěšnosti léčby všech nádorových onemocnění. Snaha o nalezení nových biomarkerů pro včasnější diagnostiku, bližší určení subtypu nádoru, výběr optimálního léčebného protokolu a předpovědi reakce na léčbu stále …more
Abstract:
Breast cancer is the second most common malignant tumor all over the world; it is the most common female tumor. Early diagnosis and immediate therapeutic interventions are crucial factors for successful cancer treatment. New biomarkers are needed for even earlier diagnosis, more precise histopatological classification or for prediction of treatment response. Cellular and molecular heterogeneity of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 7. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2008
  • Supervisor: prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc., RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry

Theses on a related topic