MgA. Kamila Konývková Kostřicová

Disertační práce

Autorská kolektivní tvorba inscenace s amatérskou skupinou dospělých vedená pedagogem

An Analysis of Creating an Amateur Production Through a Collaborative Devised Process Led by a Lecturer
Anotace:
Disertační prací Autorská kolektivní tvorba inscenace s amatérskou skupinou dospělých vedená pedagogem hledám odpověď na otázky, jak tvořit divadlo s amatéry a jak vést autorskou kolektivní tvorbu inscenace. Cílem této práce je metodické zachycení současného stavu části vlastní umělecko-pedagogické praxe, zúročující všechny mé dosavadní zkušenosti z více jak třinácti let působení v oboru divadlo a …více
Abstract:
In the dissertation titled "An Analysis of Creating an Amateur Production Through a Collaborative Devised Process Led by a Lecturer", I seek answers to the questions of how to create theatre with amateurs and how to lead a collaborative devised process in theatrical production. The aim of this work is to methodically capture the current state of a segment of my own artistic and pedagogical practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 3. 2024
  • Vedoucí: prof. PhDr. Silva Macková
  • Oponent: prof. Mgr. Zoja Mikotová, doc. Mgr. Radek Marušák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/mj95t/