Hana Mikušová

Bachelor's thesis

Komparácia dane z príjmov fyzických osôb Slovenskej a Českej republiky

Komparace daně z příjmů fyzických osob Slovenské a České republiky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá komparací daně z příjmů fyzických osob Slovenské a České republiky. První kapitola popisuje vývoj této daně v obou zemích a jejich harmonizaci. Druhá kapitola rozebírá daň z příjmů fyzických osob na Slovensku, její jednotlivé dílčí základy daně a slevy. Třetí kapitola je věnována české dani z příjmů fyzických osob a podobně jako druhá, rozebírá daň po jednotlivých dílčích …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the comparison of personal income tax of Slovak and Czech Republic.The first chapter describes the development of this tax in both countries and their harmonization. The second chapter analyzes the personal income tax in Slovakia, its partial tax bases and tax credits. The third chapter is devoted to the Czech personal income tax and similarly to the second, it analyzes …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá komparáciou dane z príjmov fyzických osôb Slovenskej a Českej republiky. Prvá kapitola popisuje vývoj tejto dane v oboch krajinách a ich harmonizáciu. Druhá kapitola rozoberá daň z príjmov fyzických osôb na Slovensku, jej jednotlivé čiastkové základy dane a zľavy. Tretia kapitola je venovaná českej dani z príjmov fyzických osôb a podobne ako druhá, rozoberá daň po jednotlivých …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Lucie Kábelová
  • Reader: Alena Vančurová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77793