Tereza Trautmannová

Master's thesis

Proměny životního prostředí ve vybraných českých fotografických projektech v letech 1990 až do současnosti

Changes in human living environment in selected Czech photographic projects since 1990 to the present

Anotácia:
Tato práce si klade za úkol představit a porovnat vybrané projekty mapující fotografické dění v oblasti proměn životního prostředí od začátku devadesátých let do současnosti. Tím jsou myšleny přístupy autorů, kteří interpretují krajinu také v jiném kontextu než estetický artefakt. Soubory vybrané pro tuto publikaci zastupují nejen výtvarnou stránku fotografie, ale svými sociologickými, ekologickými …viac
Abstract:
This thesis aims to present and compare selected photographic projects mapping the changes in human living environment since the early nineties to the present. This includes approaches of authors interpreting the landscape in a different context than as the aesthetic artefact. The photographic projects selected for this thesis represent not only the artistic side of photography but also their sociological …viac
 

Kľúčové slová

teorie fotografie

Kľúčové slová

estetika

Kľúčové slová

21. století

Kľúčové slová

fotografické projekty

Kľúčové slová

1991-2000

Kľúčové slová

krajinářská fotografie
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2015
  • Vedúci: Jiří Siostrzonek
  • Oponent: Jaroslav BÁRTA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Master programme / odbor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie