Bc. Kristina Kolářová

Diplomová práce

Stavba a anizotropie magnetické susceptibility vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma

Anisotropy of magnetic susceptibility and structure of volcanite rocks from the Křivoklát-Rokycany belt
Anotace:
Použitím metody AMS je možné vyčlenit minimálně tři typy vulkanických hornin. Dvě skupiny mají dominantní zastoupení feromagnetických částic lišící se velikostí magnetické susceptibility. Paramagnetické minerály podmiňují třetí skupinu. Směr proudění andezitů na základě výsledků AMS je ZSZ-VJV. V ryolitové části existovalo více přívodních center, zejména blízko tektonické poruchy ohraničující komplex …více
Abstract:
Using the AMS it is possible to determine at least 3 types of volcanic rocks. Two groups have dominant compound of ferromagnetic particles with different sizes of magnetic susceptibility. Paramagnetic minerals dominant in the third group. Flow direction of andesites based on the AMS results is WNW-ESE. The rhyolite part has existence for more supply centers, particularly near tectonic fault boundary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta