Bc. Irina Zolotareva

Bakalářská práce

Efektivní komunikace ve vztahu se zákazníky v hotelnictví

Effective communication in relationships with customers in the hotel industry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá efektivní komunikací mezi zákazníky a pracovníky hotelů, která vede k takovým vztahům mezi nimi, které přivádí k zisku. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké jsou nejdůležitější důvody porušování zásad efektivní komunikace ve vybraných ubytovacích zařízeních hotelnictví. Text práce je rozdělen na teoretickou, praktickou a návrhovou část. V teoretické časti jsou popsané …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with effective communication between customer and hotel workers. Effective communication that leads to such relationships between them as it leads to profit. The main aim of this work is to find out what are the most important reasons for violation of the principles of effective communication in selected hotel accommodation establishments. The text of the thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/nw4vv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Romana Kratochvílová
  • Oponent: Mgr. Jiří Holub, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze