Petr LANDSMAN

Bakalářská práce

Použitelnost a přístupnost systému Moodle pro handicapované uživatele

Moodle system usability and accessibility for handicapped users
Anotace:
Práce se zabývá problematikou použitelnosti a přístupnosti e-learningového systému Moodle. V jednotlivých kapitolách popisuje problematiku distančního vzdělávání v jednom z nejrozšířenějších e-learningových systémů. Zabývá se pravidly pro tvorbu přístupného webu a zkoumá soulad systému Moodle s mezinárodními i českými pravidly pro tvorbu přístupného webu.
Abstract:
Main goal of this bachelor thesis is evaluation of usability and accessibility of e-learning system Moodle. Introduction defines the term e-learning itself and describes the philosophy of distance education and Moodle system. Second part of the text refers to usability and accessibility, their origin, evolution and importance for disabled users as well as its implementation to Moodle system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2011
Zveřejnit od: 5. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANDSMAN, Petr. Použitelnost a přístupnost systému Moodle pro handicapované uživatele. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 12. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická