Theses 

Individuální vzdělávací plán do školní tělesné výchovy pro zrakově postiženého žáka – Žaneta VALENTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Žaneta VALENTOVÁ

Bakalářská práce

Individuální vzdělávací plán do školní tělesné výchovy pro zrakově postiženého žáka

An Individual Educational Plan for Physical Education in School Created for a Visually-impaired Student

Anotace: Bakalářská práce byla zpracována na téma "Individuální vzdělávací plán do školní tělesné výchovy pro zrakově postiženého žáka". Proto se bakalářská práce zabývá tvořením individuálního vzdělávacího plánu. Záměrem této bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s integrovanou výchovou a se vším okolo ní. Důležitou součástí je využití aktuálních legislativních opatření a teoretické závěry různých autorů. Integrovaná žákyně je nevidomá dívka, a její individuální plán bude sestaven pro sedmou třídu na školní rok 2017/2018. Žákyně se zúčastnila vstupní diagnostiky, která jsou důležitou součástí pro tvoření individuálního vzdělávacího plánu. Výsledkem je vypracovaný individuální vzdělávací plán, který se odvíjí od Školního vzdělávacího programu pro školní tělesnou výchovu Základní školy, kterou žákyně navštěvuje. Plán je rozdělen do jednotlivých čtvrtletí.

Abstract: This bachelor's thesis was written on the topic of "An Individual Educational Plan for Physical Education in School Created for a Visually-impaired Student", which is why it deals with the creation of an individual educational plan. The main focus of the thesis is on introducing the integrated education and everything it is concerned with to the reader. An important part is the use of relevant legislative measures, as well as conclusions of various authors. The integrated student is a visually-impaired girl and her individual plan is made for the seventh grade of primary school and the school year 2017/2018. The student participated in a diagnostic entrance test, which is an important part of individual plan creation. The final result of the thesis is an individual educational plan, which takes inspiration from the School educational program for physical education of a primary school, which the student attends. The plan is separated into specific trimesters.

Klíčová slova: Zrakové postižení, integrace, legislativa, aplikovaná tělesná výchova individuální vzdělávací plán.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=219009 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

VALENTOVÁ, Žaneta. Individuální vzdělávací plán do školní tělesné výchovy pro zrakově postiženého žáka. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:54, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz