Nikola Červená

Diplomová práce

Specifika a spotřební chování LGBT segmentu v rámci cestovního ruchu

Specifics and consumer behavior of LGBT segment in tourism
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou LGBT klientely v oblasti cestovního ruchu, podílem tohoto segmentu na cestovním ruchu a otázkou zda se jednotlivým státům vyplatí tento segment aktivně oslovovat. V teoretické části se práce zabývá vymezením pojmu LGBT turismus, segmentací trhu, LGBT event turismem a předpoklady spotřebního chování homosexuálů a osob s nenormativní sexualitou. V praktické části …více
Abstract:
This diploma thesis deals with problematics of LGBT consumers in tourism, measuring the size and importance and it examine the question if this segment brings economic benefits to actively addressing destinations. There are defined terms as LGBT tourism, market segmentation and consumer behavior of homosexuals and non-normative sexually oriented people. In market analysis and survey of LGBT tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Herget
  • Oponent: Maryan Světlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69541