Tatyana Khvan

Bakalářská práce

The role of new media in modern marketing communications

The role of new media in modern marketing communications
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Role nových médií v moderní marketingové komunikaci“ je věnována různým způsobům využití médií v marketingu v různých zemích a společnostech. Tato práce obsahuje teoretickou část, která pokrývá základní definice marketingu, marketingové komunikace a také kontrasty mezi starými a novými médii a typy nových médií. Následuje praktická část, jejímž cílem je blíže přiblížit nová …více
Abstract:
Bachelor thesis on topic “The role of new media in a modern marketing communication” is dedicated to different methods of media usage in marketing in different countries and companies. This thesis includes a theoretical part that covers essential definitions of marketing, marketing communication, as well as the contrasts between old and new media and types of new media. Following, the practical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Ilona Toufarová
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Marketing Communication / Marketing Communication