Monika PŘECECHTĚLOVÁ

Bakalářská práce

Obchodní komunikace drobných podnikání do dvou zaměstnanců v oboru stavebnictví

Business communication of small businesses to two employees in the construction industry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociální a obchodní komunikací drobných podnikání v daném oboru. Text práce je rozdělen do dvou částí. První část je teoretická a tvoří pomyslnou základnu pro část praktickou. V teoretické části popisuji hlavní pojmy sociální komunikace, marketingu malých firem a také se zmiňuji o tezi týkající se tzv. mrtvého marketingu. Uvedla jsem i komunikační a obchodní dovednosti dobrého …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with social and business communication of small businesses in the field. The text of the thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and forms the imaginary basis for the practical part. In the theoretical part I describe the main concepts of social communication, small business marketing and I also mention the thesis concerning the so-called dead marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘECECHTĚLOVÁ, Monika. Obchodní komunikace drobných podnikání do dvou zaměstnanců v oboru stavebnictví. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Sociologie - Aplikovaná ekonomická studia

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.