Bc. Veronika Konečná

Bachelor's thesis

Zvuk jako nástroj pro konstrukci 3D prostoru ve virtuální realitě

Sound as a means of constructing 3D space in virtual reality
Abstract:
Práce si klade za cíl popsat principy konstrukce zvukového trojrozměrného prostoru ve virtuální realitě v závislosti na poznatcích z akustiky a psychoakustiky. Dále hledá odpověď na otázku, zda se v tvorbě prostorového zvuku pro virtuální realitu uplatňují zcela nové strategie, anebo jde o principy známé již z jiných médií, zejména se pak zaměřuji na srovnání s médiem počítačových 3D her.
Abstract:
This bachelor thesis aims to describe the principles of construction of the three-dimensional sound environment in virtual reality, based on the knowledge of acoustics and psychoacoustics. Its further goal is to answer the question of whether new strategies are applied in the creation of sound space for the medium of virtual reality, or whether these are principles already known from other media, especially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2020
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media