Bc. Jitka Martínková

Diplomová práce

Motivace k práci pedagoga v LMŠ

Motivation to work as a forest kindergarten teacher
Anotace:
Diplomová práce se zabývá motivací k práci pedagoga v lesní mateřské škole. Tento koncept se od běžných mateřských škol liší především v tom, že se edukační proces odehrává povětšinou venku, a to za každého počasí. To na pedagogy kde bezesporu vyšší nároky, než při práci běžné mateřské škole. V teoretické části je představena profese pedagoga mateřské školy a lesní mateřské školy, a dále motivace k …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the motivation to work as a teacher in outdoor preschool/forest kindergarten. This concept differs from common preschools mainly in the fact, that education process takes place mostly outdoors and in all kinds of weather. This places on teachers greater demands, than work in common preschool. In theoretical part, the profession of kindergarten teacher is presented, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta