Bc. Markéta Musilová

Diplomová práce

Ženská útulna v Brně v první polovině 20. století

Women´s Refuge in Brno in the First Half of the 20th Century
Anotace:
Tato práce se zabývá spolkem Ženská útulna v Brně v první polovině 20. století. Pojednává nejen o vzniku a okolnostech vzniku spolku, ale také o jeho činnosti, aktivitách a financování. V práci jsou zmíněny téměř všechny instituce, které spolek zřizoval za účelem poskytnout pomoc dětem a potřebným. Práce je zaměřena také na sociální zákonodárství platné na Moravě. Pozornost je věnována i péči o děti …více
Abstract:
This work deals with The Women's Asylum association in Brno in the first half of the 20th century. It describes not only the origin and circumstances of its foundation, but also its activities and financing. The work also mentions almost all the institutions that the association established in order to provide assistance to children and people in need. The work is also focused on social legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martina Halířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Musilová, Markéta. Ženská útulna v Brně v první polovině 20. století. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická