Bc. Petra Kalenská

Bakalářská práce

Tajemno a hrůza ve vybraných českých povídkách druhé poloviny 19. a začátku 20. století

Mystery and horror in selected Czech stories of the second half of the 19th and early 20th century
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá analýzou motivu tajemna a hrůzy ve vybraných povídkách tří českých autorů. Povídky, jimž se práce věnuje, pocházejí z období konce 19. a začátku 20. století. Analýza se zaměřuje na povídku U Červeného draka Josefa Jiřího Kolára, Bonzova hlava Joe Hlouchy a Noc ve starém zámku Růženy Jesenské. Práce si klade za cíl popsat způsoby, jichž jednotliví autoři využívají …více
Abstract:
This bachelor's thesis analyzes the mystery and horror in selected stories written by three Czech authors. These stories were written in the late 19th and early 20th century. Thesis focuses on story U Červeného draka by Josef Jiří Kolár, Bonzova hlava by Joe Hloucha and Noc ve starém zámku by Růžena Jesenská. Purpose of this work is to describe individual ways that each author uses to cause a sensation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Dušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta