Bc. Kateřina Turková

Diplomová práce

Trendové nástroje marketingové komunikace ve vybrané firmě

Modern Tools of Marketing Communication in Selected Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou trendových nástrojů marketingové komunikace a jejich rolí v marketingové strategii vybrané firmy. Teoretická východiska se věnují základním pojmům marketingu a jeho vývoji až po současnost. Těžiště práce spočívá v aplikační části, a to v rozboru komunikačního mixu se zaměřením na digitální marketing a sociální sítě, je provedena analýza komunikační strategie …více
Abstract:
This diploma thesis deals with problematic of modern tools of marketing communication and what rules play in marketing strategy of selected company. The theoretical basis will describe a basic concepts of marketing and its evolution from past to the present. The main part consists in the analysis of communication mix, focusing on digital marketing and social media, then it is analyzed a social media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní