Bc. Jan Pospíšil

Diplomová práce

Digital Reconstruction of Archaeological Finds

Digital Reconstruction of Archaeological Finds
Anotace:
Práce definuje archeologickou rekonstrukci a popisuje její historii a vývoj. Vysvětluje možná využití počítačů v rekonstrukci a v současnosti používané rekonstrukční metody. Dále práce poskytuje krátký přehled rumunské archeologie a historie antických Dáků, okomentovaný rumunskými archeology. Praktická část práce prezentuje výsledky rekonstrukcí dáckých nálezů poskytnutých rumunskými archeology. Dále …více
Abstract:
This thesis defines archaeological reconstruction and describes its history and evolution. It explores the use of computers in reconstruction and lists currently used techniques and methods. Romanian archaeology and a brief historical summary of the ancient Dacian people are discussed with Romanian archaeologists. The practical part presents the results of attempted reconstructions of Dacian archaeological …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika