Bc. Zbyněk Růně

Bakalářská práce

Osobní prodej a osobní prodej firmy LR Cosmetic

Personal selling and personal selling in LR Cosmetics
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je osobní prodej zaměřený hlavně na společnost LR Cosmetic. V teoretické části jsem se zabýval osobním prodejem. Vysvětloval základní pojmy a procesy. Dále vysvětluji systém multi level marketingu a jeho výhody a nevýhody. V praktické části jsem uvedl základní informace o společnosti LR, její historii a působení v ČR. Poté jsem analyzoval aplikování teoretických znalostí osobního …více
Abstract:
The subject of my Bachelor is personal selling focused mainly of LR Cosmetic company. In the theoretical part I have been concerned with personal selling. I have focused on basic information and processes. Then I have dealing with system of network marketing, his advantages and disadvantages. In the practical part I have named some basic information about LR Company, history and activity in Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Lenka Sedláčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace