Bc. Gabriela Žeravová

Bachelor's thesis

Analýza konkurence

Competitor analysis
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Analýza konkurence“ je analýza konkurence realitní kanceláře RE/MAX Plus. Cílem práce je na základě analýzy konkurenčního prostředí realitní kanceláře navrhnout doporučení, která povedou k získání zákazníků na novém trhu. V teoretické části práce je popsána konkurence, situační analýza a její metody zaměřené na analýzu konkurence. V praktické části jsou vybrané metody analýzy …viac
Abstract:
The subject of the presented Bachelor's thesis titled "Competition Analysis" is the analysis of the RE/MAX Plus real estate agency market competitors. The purpose of the thesis is to create a solution for acquiring customers on the new market based on the analysis of the agency's competitive environment. The theoretical part is focused on the description of competitive entities and situational analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Business Management