Theses 

Analýza konkurence – Bc. Gabriela Žeravová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Gabriela Žeravová

Bakalářská práce

Analýza konkurence

Competitor analysis

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Analýza konkurence“ je analýza konkurence realitní kanceláře RE/MAX Plus. Cílem práce je na základě analýzy konkurenčního prostředí realitní kanceláře navrhnout doporučení, která povedou k získání zákazníků na novém trhu. V teoretické části práce je popsána konkurence, situační analýza a její metody zaměřené na analýzu konkurence. V praktické části jsou vybrané metody analýzy aplikovány na podnik RE/MAX Plus a jeho hlavní konkurenci. V závěru práce jsou uvedena doporučení vedoucí k získání zákazníků.

Abstract: The subject of the presented Bachelor's thesis titled "Competition Analysis" is the analysis of the RE/MAX Plus real estate agency market competitors. The purpose of the thesis is to create a solution for acquiring customers on the new market based on the analysis of the agency's competitive environment. The theoretical part is focused on the description of competitive entities and situational analysis and its applications and methods of analysing competition. The practical part shows applications of chosen said methods to RE/MAX Plus and its main competitors. The conclusion of the work offer recommendations on acquiring new customers.

Klíčová slova: Analýza konkurence, situační analýza, marketingový výzkum, konkurenční výhoda, realitní trh, Competitor analysis, situational analysis, marketing research, competitive advantage, real estate market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:47, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz