Bc. Nikoleta Češeková

Diplomová práce

Visualization of Digital Pathology Images and Results of Their Analyses Using Deep Neural Networks

Visualization of Digital Pathology Images and Results of Their Analyses Using Deep Neural Networks
Anotace:
Cieľom tejto dimplomovej práce je porovnať nástroje vhodné na zobrazovanie objemných obrazov digitálnej patológie a následne upraviť jeden z týchto nástrojov pre potreby výzmkumného projektu digitálnej patológie medzi Masarykovou univerzitou a Masarykovým onkologickým ústavom.
Abstract:
The aim of this thesis is to compare high-resolution image viewers suitable for visualization of large-scale pathology images and to modify one of these tools for the specific needs of the digital pathology research project between Masaryk University and Masaryk Memorial Cancer Institute.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace