Theses 

Zákaz diskriminace podle státní příslušnosti v EU – Mgr. Pavla Bradáčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Pavla Bradáčová

Diplomová práce

Zákaz diskriminace podle státní příslušnosti v EU

Prohibition of Discrimination on the Grounds of Nationality in the EU

Anotace: Cílem této práce je popsat a zhodnotit současné pojetí zásady zákazu diskriminace podle státní příslušnosti v EU a nastínit možný budoucí vývoj. Práce obsahuje popis a analýzu této zásady v rámci svobod vnitřního trhu včetně výjimek z jejího uplatňování. Důraz je kladen na judikaturu ESD.

Abstract: The aim of this thesis is to review the recent approach to the principle of prohibition of discrimination on the grounds of nationality within the EU and to predict eventual future development. It contains description and analysis of this principle within the frame of the freedoms of internal market including the exemptions from its application. The emphasis is put on the ECJ case law.

Klíčová slova: Diskriminace, státní příslušnost, výjimka, volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb, Evropský soudní dvůr, discrimination, nationality, justification, free movement of goods, free movement of persons, free movement of services, European Court of Justice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:09, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz