Bc. Tereza Grohová

Bachelor's thesis

Konkurenceschopnost podnikatelského subjektu - případová studie

The competitivenes of the business entity-case study
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje významu hodnocení zákazníka jako hlavního indikátoru konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu. Jejím cílem je analyzovat konkurenceschopnost hotelu Clarion Congress v rámci hotelového řetězce společnosti CPI Hotels. Teoreticko - metodologická část definuje na základě excerpce literatury pojem konkurenceschopnost z různých pohledů. Uvádí faktory ovlivňující konkurenceschopnost …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the importance of customer evaluation as the main indicator of the competitiveness of the business entity. Its aim is to analyze the competitiveness of the Clarion Congress as part of the hotel chain CPI Hotels. Theoretical - methodological part defines excerption of literature based on the concept of competitiveness from different perspectives. It outlines the factors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Reader: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management