Bc. Michael Kysela

Bakalářská práce

Metodika nácviku osobní obrany v mládežnických kategoriích v basketbalu

The Methodics of the Personal Defence Training in the Youth Category Basketball
Abstract:
The bachelors thesis is focused on the methodology of the defense training from individual defensive playing abilities, through defense playing combinations to personal defense systems in the youth categories in basketball. The aim was to develop collection of exercises describing the exercise, common mistakes and important details. The exercises are suitable for youth category.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá metodickým nácvikom osobnej obrany od obranných herných činností jednotlivca, cez obranné herné kombinácie až po osobné obranné systémy v mládežníckych kategóriách v basketbale. Cieľom bolo vypracovať zborník cvičení s popisom daného cvičenia, najčastejších chýb a dôležitého detailu. Cvičenia sú vhodné pre mládežnícke kategórie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pruša
  • Oponent: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport