Thu Lan DO

Bakalářská práce

Podnikatelský plán pro vybraný podnikatelský subjekt

Business Plan for the Selected Company
Anotace:
Cílem bakalářská práce je vytvoření podnikatelského plánu pro společnost Svatošky - dětský ráj. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a vybraná struktura podnikatelského plánu. Zpracované poznatky jsou aplikované v praktické části, kde je vytvořen návrh plánu. Veškeré informace k praktické části byly získány pomocí polostrukturovaných rozhovorů s jednateli firmy a provozní manažerkou. Tyto …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create a business plan for the company Svatošky - dětský ráj s.r.o. The theoretical part introduces basic terms and selected structure of the business plan. The processed knowledge is applied in the practical part which contains the proposal of the business plan. Informations in the practical part were obtained by semi-structured interviews with managing director …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Čížek, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DO, Thu Lan. Podnikatelský plán pro vybraný podnikatelský subjekt. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management