Bc. Jaromír Kolář

Bakalářská práce

Severozápadní obchvat města Sedlčany

Design of the northwestern bypass of the Sedlčany city
Anotace:
V této práci se jedná o návrh severozápadního obchvatu města Sedlčany. Komunikace II/105 je navržena v celé délce jako S 9,5/70.
Abstract:
This thesis is focused on the north-western ring road of Sedlčany town. The road II/105 is designed in its entirety as S 9,5/70.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolář, Jaromír. Severozápadní obchvat města Sedlčany. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera