David POKORNÝ

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu broková střelnice se zázemím Vysoká

Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu budovy, která bude zázemím pro brokovou střelnici Vysoká. Práce je zaměřena na vypracování dispozičního, architektonického a materiálového řešení. Součástí je také tepelné posouzení a statické posouzení některých prvků. Všechny části práce jsou vypracovány v souladu s platnými aktuálními normami. Pro …více
Abstract:
The content of this bachelor´s thesis is the processing of project documentation for a building permit for building which will be the backdrop for shotgun shooting range Vysoká. The work is focused at developing a disposition, architectural and material solution. Thermal assessment and static assessment of certain elements are also included. All parts of work are drawn up in accordance with current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÝ, David. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu broková střelnice se zázemím Vysoká. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavitelství

Práce na příbuzné téma