Bc. Jana Hřebíčková

Master's thesis

Vliv diabetu a pohlaví na aerobní kapacitu a dynamiku srdeční frekvence u pacientů s ischemickou chorobou srdeční v kardiovaskulární rehabilitaci

Impact of diabetes and gender on aerobic capacity and dynamics of heart rate in patients with ischemic heart disease in the cardiovascular rehabilitation
Abstract:
Cílem této diplomové práce je hodnocení vlivu dvanáctitýdenního kombinovaného tréninku na aerobní kapacitu (VO2peak, VO2peak . kg-1, METpeak), výkonnost (Wpeak, Wpeak . kg-1) a dynamiku srdeční frekvence (SFklid, SFpeak), SF v zotavení (SFrec) a chronotropní index (ChI) v souboru žen a mužů s diabetem 2. typu (DM) a v souboru žen a mužů bez diabetu 2. typu (NDM) s chronickou ischemickou chorobou srdeční …more
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the influence of twelve weeks of combined training on aerobic capacity (VO2peak, VO2peak . kg-1, METpeak), performance (Wpeak, Wpeak . kg1) and the dynamics of the heart rate (HRrest, HRpeak), heart rate recovery (HRrec) and chronotropic index (ChI) in the group of women and men with type 2 diabetes (DM) and in the group of women and men withouth type 2 diabetes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2014
  • Supervisor: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta