Theses 

Oil and Gas Industry in Russia – Nikita Stefanov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikita Stefanov

Bakalářská práce

Oil and Gas Industry in Russia

Ropný a Plynárenský průmysl v Rusku

Anotace: Cílem této práce je identifikovat roli ropného a plynového průmyslu v ruské ekonomii. Popsání problémů a výhod, které ekonomii přináší energetický sektor a určení hlavních hrozeb a příležitostí ropného a plynového průmyslu. Zaprvé práce představuje přehled ruské ekonomické situace, včetně výkonů ropného a plynového průmyslu a teorie Holandské nemoci. Dále se soustředí na plynové zásoby a zásoby surové ropy ve světě s důrazem na Rusko. Představuje vám současnou těžbu, transportaci a síť ropovodů, a také plánované projekty v Rusku. Dále práce popisuje světový energetický trh s důrazem na ropu a plyn. Zahrnuje i trendy energetického sektoru. V metodologických termínech se tato bakalářská práce soustřeďuje na zkoumání relevantní literatury, přehled a analýzu statistických indikátorů a data odkazující k energetickému sektoru.

Abstract: The goal of the thesis is to identify the role of oil and gas industries for the Russian economy. Describe problems and benefits that energy sector brings to the economy. Determine main threats and opportunities for oil and gas industries. Firstly, it presents overview of Russian economic situation including performance of its oil and gas industries and theory of Dutch disease. Secondly, the thesis focuses at world gas and crude oil deposits in the world with the emphasis on Russia. It presents present extraction, transportation, pipeline network and future projects of Russia. Thirdly, the thesis describes world energy markets with the focus at oil and gas. Trends in the energy sector are also included. In methodological terms this Bachelor Thesis is focused on research of the literature relevant for the topic and an overview and analysis of statistical indicators and data referring the energy sector.

Klíčová slova: Rusko, energie, ropa, plyn, obchod

Keywords: Russia, oil, gas, trade, energy

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Ilya Bolotov

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50186

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:52, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz