Bc. Kateřina Gricová

Diplomová práce

Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn

Petrological evaluation of the selected prospections drilings on the oil and gas.
Anotace:
Předložená diplomová práce se věnuje studiu sedimentů v severní části nesvačilského příkopu. Jsou zkoumána vrtná jádra vrtů Bošovice 1, Bošovice 2, Nesvačilka 1 a Nesvačilka 2. Práce je zaměřena na jejich petrologické vyhodnocení. Ze vzorků byly zhotoveny výbrusy, za použití metod optické mikroskopie, elektronové mikrosondy a RTG-difrakční analýzy bylo vyhodnoceno složení všech zkoumaných vzorků. Ze …více
Abstract:
The presented thesis is focused on the study of the sediments in the northern part of Nesvacilka valley. The drilling cores of the boreholes Bošovice 1, Bošovice 2, Nesvačilka 1 a Nesvačilka 2 were studied in detail. The work is focus on their petrological evaluation. From these samples were made thin sections. Thin sections were analyzed by the optical microscopy, electron microprobe and X-ray diffraction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta