Mgr. Petra KAŠNÁ

Diplomová práce

STRES A STRATEGIE JEHO ZVLÁDÁNÍ U ADOLESCENTŮ

STRESS AND ITS MANAGEMENT STRATEGIES AT ADOLESCENTS
Anotace:
Předložená diplomová práce popisuje problematiku stresu a copingových strategií u adolescentů. V teoretické části jsou popsány základní teoretické oblasti diplomové práce a to stres, coping a adolescence. Ve výzkumné části jsou použity dva základní dotazníky, dotazník pro zjištění intenzity prožívaného stresu, Problem Questionnaire a Dotazník SVF 78 pro zjištění volby copingových strategií. Testování …více
Abstract:
This thesis describes the problems of stress and coping strategies at adolescents. In the theoretical part are describe the main theoretical thesis and stress, coping and adolescence. In the research section there are two basic questionnaires, a questionnaire to determine the intensity of experienced stress, Problem Questionnaire and Questionnaire SVF 78 for detection of choice coping strategies. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2011
Identifikátor: 118530

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠNÁ, Petra. STRES A STRATEGIE JEHO ZVLÁDÁNÍ U ADOLESCENTŮ. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tam7r4 tam7r4/2
24. 3. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 3. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.