Mgr. Michaela Zrnečková

Diplomová práce

Faktory podporující a faktory bránící vyhledání psychologické pomoci v období adolescence

Factors promoting and factors inhibiting help-seeking behaviour in adolescence
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem zkoumala faktory, které adolescenta podpoří v tom vyhledat v případě potřeby psychologickou pomoc, a faktory, které tomuto procesu naopak brání. Výzkumný soubor tvořili adolescenti (N=21) ve věku 16–22 let. Data byla sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů, následné okódování přepsaných rozhovorů proběhlo v programu Atlas.ti. Tím jsem získala velké množství faktorů …více
Abstract:
The thesis explores the factors either supporting or inhibiting the decision making process of an adolescent when he or she is in need of obtaining psychological help. The study consisted of adolescents (N = 21) aged 16-22 years. Data was collected using semi-structured interviews. The interviews were consequently encoded using Atlas.ti. By this the thesis identifies a large number of factors that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Tenklová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie