Bc. Lenka Komárková

Bakalářská práce

Kultura dámského sportovního odívání jako součást emancipačního hnutí v letech 1860-1914

The culture of women’s sports clothing as the part of Women’s Liberation in 1860 -1914
Anotace:
Tématem této práce je ženský sportovní oblek, příčiny zakládání ženských spolků a vlivy emancipačního hnutí žen vůči kultuře a sportu.
Abstract:
The subject of this diploma thesis is women´s sports dress, the causes of founding women´s associations and the emancipation movement influences on culture and sport.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia