Bc. Lada Novosadová

Bakalářská práce

Sport žen na stránkách sportovních periodik ve 20. letech 20. století v Československu

Women's Sport on the Pages of Sports Periodicals in the 1920s in Czechoslovakia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sportem žen ve 20. letech 20. století v Československu z pohledu sportovních periodik. Konkrétně periodik: Sport, Sportovní listy, Sportsman a Star. Na začátku práce nastiňuje sport žen v daném období. Stěžejní část práce se věnuje názorům na sport žen v periodikách, na které nahlíží z pěti aspektů: estetiky, genderových rolí, zdraví, státu a separace. Účelem práce není zabývat …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on women's sport in the 1920s in Czechoslovakia from the perspective of sports periodicals. Namely the periodicals Sport, Sportovní listy, Sportsman and Star. At the beginning of the thesis, women's sport in that period is described. The main part is focused on the opinions on sportswomen, which are approached from five aspects: aesthetics, gender roles, health, the state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta