Bc. Helena Strachoňová, DiS.

Bakalářská práce

Technologie motion capture a její využití v umění a populární kultuře

Motion Capture Technology in Arts and Popular Culture
Anotace:
Bakalářská práce Technologie motion capture a její využití v umění a populární kultuře nahlíží na technologii snímání pohybu. Cílem práce byla prezentace technologie MoCap jako diskursivního objektu, jehož definici bylo potřeba formulovat ve vztahu k různým praxím a kulturním kontextům. V první části bakalářské práce jsou shrnuty obecné poznatky a principy optického zařízení a samotné kinematografie …více
Abstract:
Motion Capture Technology and using of them in Arts and Popular Culture, deals with motion sensing technology. The aim of the thesis was General knowledge and principles of optical devices and cinematography itself are summarized in the first (theoretical) part of the thesis. The second part deals with the application of technology in various areas started with health care, through games to dance choreographies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma