Mgr. Lucie Prachařová

Rigorózní práce

Regulace oxidativního vzplanutí neutrofilů serotinovými receptory

Regulation of oxidative burst in neutrophils by serotonin receptors
Anotace:
Serotonin (5-HT) je jeden z hlavních mediátorů uvolňovaných z aktivovaných krevních destiček, které se v místech zánětu dostávají do velmi těsného kontaktu s polymorfonukleárními leukocyty (PMNL). Již několikrát bylo popsáno, že 5-HT je schopen snižovat oxidativní poškození vzniklé reaktivními metabolity kyslíku (RMK), uvolněnými při oxidativním vzplanutí profesionálních fagocytů. Cílem této práce …více
Abstract:
Serotonin (5-HT) is one of the major secretory product of activated platelets, which are in very tight contact with polymorphonucler leukocytes (PMNL) at sites of inflammation. It has been reported that serotonin might have a protective function against oxidative damages caused by reactive oxygen species (ROS) produced during oxidative burst of professional phagocytes. The aim of this work was to clarify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2010
  • Oponent: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., Mgr. Kateřina Pejchalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta