Mgr. Adam Coufal

Diplomová práce

Dohadovací řízení v trestním právu zemí common law vs. dohoda o vině a trestu v českém trestním řízení

Plea Bargaining in Criminal Law of Common Law Countries vs. Plea Bargain in the Czech Criminal Proceedings
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje srovnání nedávno zavedeného institutu dohody o vině a trestu s dohadovacím řízením v zemích common law. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části práce je pojednáváno o dohadovacím řízení ve Spojených státech amerických. Poté následuje rozbor české právní úpravy institutu dohody o vině a trestu. V této části práce jsou uvedeny i statistiky související …více
Abstract:
This master´s thesis is concerned with comparison of recent juridical insitute of plea bargaining with conciliation procedure in countries with common law system. Master´s thesis is divided into several parts. The first part of it deals with conciliation procedure in the United States. In the next part there is analysis of legal regulation of plea bargaining in the Czech Republic. This part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo