Theses 

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody – Ing. Eva Kadlecová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Eva Kadlecová

Bakalářská práce

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody

Product analysis – the source of a competitive advantage

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza produktu jako zdroj konkurenční výhody. Vybraným produktem jsou betonové směsi vyráběné společností Alfabeton s. r. o. Práce se rozděluje do čtyř částí. Nejprve se v práci zabývám popsáním různých metod zkoumání a srovnávání konkurenceschopnosti produktu a společnosti. Prvním cílem praktické části je analýza konkrétního produktu pomocí čtyřstupňové analýzy produktu. Dalším krokem je provedení SWOT analýzy společnosti Alfabeton s. r. o. a následné vyvození důsledků a přijatých opatření z této analýzy pro posílení odlišení se od konkurence. Poslední část shrnuje a odpovídá na stanovené cíle.

Abstract: The subject matter of this bachelor’s thesis is a product analysis as a source of competitive advantage. The selected product is concrete mixture produced by company Alfabeton s. r. o. The study is divided into four key parts. At the beginning of the work I deal with the description of different methods of research and comparison competitiveness of the product and of the company. The first objective of the practical part is analysis of the particular product by use a four-analysis method. The next step is SWOT analysis of Alfabeton’s company and draw consequences and measure adopted from this analysis to strengthen differentiation from competition. Last part summarizes all parts and answer meets the set targets.

Klíčová slova: Analýza produktu, benchmarking, cena, dotazníky, flexibilita, inovace, konkurenceschopnost, servis, technologie, očekávání, orientace na zákazníka, potřeby, poradenství, požadavky, produkt, prostor pro odlišení se, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz