Bc. Petra Sajdoková

Bakalářská práce

Španělské parlamentní volby 2011 a španělský stranický systém

Spanish Parliamentary Elections 2011 and the Spanish Party System
Anotace:
Bakalářská práce „Španělské parlamentní volby 2011 a španělský stranický systém“ se zaměřuje na předčasné volby do dolní komory španělského parlamentu v roce 2011, a také na charakteristiku španělského stranického systému. V části týkající se daných voleb je zmíněna jak politická situace, která jim předcházela, tak relevantní straničtí aktéři, jejich tehdejší volební kampaně a samozřejmě analýza výsledků …více
Abstract:
The bachelor thesis "Spanish Parliamentary Elections 2011 and the Spanish Party System" is focusing on the early elections to the lower chamber of Spanish parliament in 2011, and also on the characteristics of the Spanish party system. In the part related to the given elections, the political situation preceding these elections as well as the relevant parties with their election campaigns, and of course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Nemčok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií