Theses 

Responzivní design webového portálu – Marie Janáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marie Janáčková

Diplomová práce

Responzivní design webového portálu

Responsive Design of Web Portal

Anotace: Tématem práce je responzivní design jako způsob řešení problémů při zobrazení webových stránek na různých zařízeních. Cílem práce je shrnout poznatky v oblasti responzivního designu a vytvořit obecný návod k problematice tvorby responzivních webů. Práce analyzuje responzivní přístup při tvorbě webu a doporučované postupy pro návrh a implementaci. Poznatky jsou aplikovány při tvorbě responzivního designu pro webový portál www.nasipolitici.cz. Práce nabízí přehled identifikovaných prvků, které mohou být součástí webové stránky a kterým je potřeba při tvorbě responzivního webu věnovat pozornost.

Abstract: This diploma thesis deals with responsive design as a way of problem solving for web pages when displayed on various devices. The aim is to summarise the findings in the area of responsive design and create a general manual for the creation of responsive websites. The thesis analyses the responsive approach for creating a website and the recommended methods for the design and the implementation. The findings are then applied to the creation of a responsive design of the web portal www.nasipolitici.cz. The thesis offers an overview of the recognized elements that could be a part of the website, and which require one's attention when creating a responsive website.

Klíčová slova: responzivní webdesign, media queries, CSS, HTML5, LESS, mobile first, zařízení mobilní, zařízení zobrazovací

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Borkovcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz