Bc. Iryna Herman

Diplomová práce

Adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci

Adaptation of Employees in the Selected Organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem ve vybrané střední organizaci. S růstem organizace se proces adaptace proměňuje, mění se z živelného na řízený. Správně zacílený a nastavený adaptační proces má zajistit hladké zaučení nového zaměstnance na jeho nové pracovní místo. Výsledkem má být plně adaptovaný zaměstnanec, který co nejdříve začne dobře vykonávat svojí práci, být angažovaný a cítit …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the adaptation process in selected middle organization. As organization grows, the process of adaptation changes, process is changing from unrestricted to controlled. A properly targeted and adjusted adaptation process is designed to ensure a smooth new employee's training for new job position. The result should be a fully-fledged employee who, as soon as possible, starts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Andrea Drdáková
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií