Tomasz SIEDLOK

Bakalářská práce

Edukace v oblasti první pomoci u zaměstnanců vybrané firmy

First Aid Education for Employees of a Selected Company
Anotace:
Cílem práce bylo vypracování edukačního procesů v oblasti první pomoci, u zaměstnanců vybrané firmy. Edukace proběhla podle nejnovějších poznatků současné medicíny, především pak byla zaměřena na kardiopulmonální resuscitaci i za asistence automatizovaného externího defibrilátoru. Edukace proběhla formou rozhovoru, instruktáže, vysvětlování a praktického nácviku na resuscitační figuríně i s použitím …více
Abstract:
The aim of this work was to elaborate educational processes on first aid, for employees of selected company. The education was carried out according to the latest knowledge of contemporary medicine, mainly focused on cardiopulmonary resuscitation and assisted by an automated external defibrillator. The education took the form of an interview, briefing, explanation and practical training on a resuscitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIEDLOK, Tomasz. Edukace v oblasti první pomoci u zaměstnanců vybrané firmy. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta