Bc. Alžběta Žáková

Diplomová práce

Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku

Customer satisfaction and business performance
Anotace:
Podstatou diplomové práce je analýza vztahu mezi spokojeností zákazníků a výkonností vybraného podniku. Teoretická část práce se zabývá právě vymezením problematiky spokojenosti zákazníka, jejího vlivu na výkonnost podniku a následně je v rámci teoretické části práce věnován prostor finanční analýze, jejím metodám a souvislostem. Díky získaným poznatkům je vytvořen a vyhodnocen dotazník pro měření …více
Abstract:
At the core of the thesis is the analysis of relation between the satisfaction of customers and the productivity of a previously chosen company. The theoretical part is concerned with the definition of customer’s satisfaction, its influence on productivity of a company and next within the framework of the theoretical part, it is devoted to financial analysis, their methods and context. With the aid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta