Bc. Alžběta Žáková

Master's thesis

Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku

Customer satisfaction and business performance
Abstract:
Podstatou diplomové práce je analýza vztahu mezi spokojeností zákazníků a výkonností vybraného podniku. Teoretická část práce se zabývá právě vymezením problematiky spokojenosti zákazníka, jejího vlivu na výkonnost podniku a následně je v rámci teoretické části práce věnován prostor finanční analýze, jejím metodám a souvislostem. Díky získaným poznatkům je vytvořen a vyhodnocen dotazník pro měření …more
Abstract:
At the core of the thesis is the analysis of relation between the satisfaction of customers and the productivity of a previously chosen company. The theoretical part is concerned with the definition of customer’s satisfaction, its influence on productivity of a company and next within the framework of the theoretical part, it is devoted to financial analysis, their methods and context. With the aid …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta