Bc. Veronika PROKOPCOVÁ

Diplomová práce

Etická dimenze prožívání volného času dětí a mládeže v České republice

Ethic dimension of spending leisure time children and youth in the Czech republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá začleněním etických dimenzí do volnočasových aktivit dětí a mládeže. První kapitola se zaměřuje na vymezení základních pojmů z oblasti volného času a etiky. Další kapitola se zabývá hodnotovou orientací dětí a mládeže. Třetí kapitola se věnuje etickému rozměru volnočasových aktivit především ve spojitosti se zážitkem a etickou výchovou ve volném čase. Poslední kapitola se …více
Abstract:
Diploma thesis deal with incorporated of ethic dimensions into acitivities in leisure time of children and youth. The first chapter targets delimination of the basic notions from the area of leisure time and ethics. The next chapter deal with value orientation children and youth. The third chapter attend to ethic dimension acitivities in leisure time first in the continuity with experience and ethic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zveřejnit od: 31. 3. 2010
Identifikátor: 19773

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Jindřich Šrajer, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOPCOVÁ, Veronika. Etická dimenze prožívání volného času dětí a mládeže v České republice. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tdiooq tdiooq/2
3. 5. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.