Bc. David Raus

Bakalářská práce

Dotace jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Grant as a Tool for the Business Competitiveness Increase
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá dotaci jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku a jejím cílem je zhodnotit dopad konkrétní dotace na konkurenceschopnost podniku. Za tímto účelem budou představeny základní pojmy a možné metody hodnocení. Samotná analýza pak proběhne na základě dat získaných z účetních výkazů podniku.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to examine grants as a tool for the business competitiveness increase and to evaluate impact of a specific grant on business competitiveness. For this purpose the basic terms and possible approaches to evaluating will be presented. The analysis itself will be implemented on the basis of financial statements.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management